Najam prostora

Cijena: 800 kn

  • u trajanju 2 sata,

  • dekoracija prostora

  • korištenje igračaka i rekvizita

  • koordinator

  • fotografije na CD-u ili na e-mail

  • svakih dodatnih 60 minuta 200 kn