top of page

Najam prostora

Cijena: 110 €

  • u trajanju 2 sata,

  • korištenje igračaka i rekvizita

  • koordinator

  • fotografije na CD-u ili na e-mail

  • svakih dodatnih 30 minuta 30 €

  • poklon slavljeniku/slavljenici

/

bottom of page